BurningTime Event และเติมเงินสุดคุ้ม

เข้าชม 739 ครั้ง เมื่อ 12 เม.ย. 2564

วันหยุดสงกรานต์นี้มาแดนซ์กันสนั่นรับ Exp และ Den เพิ่มขึ้น 20% จากการเต้นปกติในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด จะมีผลโดยอัตโนมัติ แค่นั้นยังไม่พอเอาใจคอเติมทั้งหลายรับ CASH มากขึ้นจากอัตราเติมปกติเมื่อเติม Truemoney หรือ PayPal ราคาใดก็ได้

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน ถึง 15 เมษายน 2564

อัตราการเติมเงินของ Truemoney

ราคาบัตรเงินสด อัตราปกติ อัตราช่วงโปรโมชั่น
50 บาท 930 W-Cash 1,116 W-Cash
90 บาท 1,680 W-Cash 2,016 W-Cash
150 บาท 2,800 W-Cash 3,360 W-Cash
300 บาท 5,600 W-Cash 6,720 W-Cash
500 บาท 9,400 W-Cash 11,280 W-Cash
1,000 บาท 19,000 W-Cash 22,800 W-Cash

อัตราการเติมเงินของ PayPal

ราคาบัตรเงินสด อัตราปกติ อัตราช่วงโปรโมชั่น
200 บาท 4,100 W-Cash 4,920 W-Cash
300 บาท 6,200 W-Cash 7,440 W-Cash
400 บาท 8,300 W-Cash 9,960 W-Cash
500 บาท 11,000 W-Cash 13,200 W-Cash
600 บาท 13,200 W-Cash 15,840 W-Cash
1,000 บาท 22,000 W-Cash 26,400 W-Cash
2,000 บาท 44,400 W-Cash 53,280 W-Cash
3,000 บาท 66,600 W-Cash 79,920 W-Cash
อายุการใช้งาน Code 3 เดือน 1 เดือน