แนะนำโหมดต่างๆ

เรียนรู้วิธีเล่นในแต่ละโหมดภายในเกม

โหมด Shooting Star

โหมดนี้เป็นโหมดจังหวะ โดยต้องใช้ทักษะการจับจังหวะในการกดตามทิศทางที่แม่นยำและสายตาที่ดี สามารถเลือกความยากของโหมดได้ 5 ระดับ Easy Normal Hard Crazy และ Maniac

1 ข้อมูลเพลง: แสดงชื่อของเพลงที่กำลังเล่นอยู่ เวลาที่เหลือ ความเร็ว BPM และระดับเสียง
2 Star: -
3 Combo: ทุกครั้งที่คุณทำคอมโบได้ 50 คุณจะได้รับคะแนนโบนัส 1,000 คะแนน
4 xPerfect: แสดงจำนวนการทำ Perfect ต่อเนื่อง
5 คะแนน: แสดงผลคะแนนที่ได้ปัจจุบัน
6 Coin note success: แสดงจำนวน Coin ที่กดได้สำเร็จในปัจจุบัน
7 อันดับ: จัดอันดับผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกัน สามารถสังเกตุอันดับของคุณได้ง่ายๆ โดยจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ me บ่งบอก

โน้ตพิเศษ

โน้ต ชื่อ รายละเอียด ผลที่เกิดขึ้น
Auto Notes ได้ Perfect โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อเจอโน้ตนี้ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดใด
กดให้อัตโนมัติ
Coin notes สุ่มปรากฏขึ้น 30 ครั้งต่อเพลง หากกดโน้ตนี้ได้สำเร็จจะได้รับคะแนน 2 เท่า
โบนัสคะแนนหลังจากจบเกม
10 ~ 20: 10,000 คะแนน
20 ~ 30: 20,000 คะแนน
สำเร็จทั้งหมด 30: 30,000 คะแนน

กดโน้ตสำเร็จ
เสียงเอฟเฟกต์ Hidden notes โน้ตนี้จะไม่แสดงสัญลักษณ์ใดใด จะมีเพียงแค่เสียงเอฟเฟกต์ประกอบเท่านั้น คุณจะต้องจับจังหวะนี้ด้วยตัวเองซึ่งต้องอาศัยการฟังเสียงเอฟเฟกต์โดยการเล่นซ้ำๆ
หากกดโน้ตนี้สำเร็จจะได้รับคะแนน 10 เท่า
โน้ตนี้สามารถกดปุ่มด้วย Space bar หรือลูกศรปกติโดยไม่คำนึงถึงระดับ Great Perfect แต่อย่างใด

กดโน้ตสำเร็จ
1 จำนวนครั้งในการกด Hidden Notes สำเร็จ
2 จำนวนครั้งในการกด Coin Notes สำเร็จ
3 จำนวนครั้งในการกด Auto Notes สำเร็จ

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ ปุ่มลัดการเปลี่ยนคีย์
Easy Space Bar
Normal Left Ctrl, Right Ctrl ← → 46
Hard S, D, L, ; ← → ↑ ↓ 4682 Tab
Crazy A, S, D, L, ;, ‘ 741963 Tab
Maniac A, S, D, L, ;, ’
,Space Bar
741963 Tab
โหมด Beat Up

โหมดนี้เป็นโหมดจังหวะ กดตามปุ่มลูกศรที่เลื่อนจากขอบจอเข้ามายังช่องจังหวะ ความยากมี 2 ระดับมีทั้งโหมด 4 ทิศ และโหมด 6 ทิศ

1 ข้อมูลเพลง: แสดงชื่อของเพลงที่กำลังเล่นอยู่ เวลาที่เหลือ ความเร็ว BPM และระดับเสียง
2 Combo: คอมโบจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อกดโน้ตสำเร็จทั้ง Perfect, Great หรือ Cool
3 คะแนน: แสดงผลคะแนนที่ได้ปัจจุบัน
4 อันดับ: จัดอันดับผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกัน สามารถสังเกตุอันดับของคุณได้ง่ายๆ โดยจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ me บ่งบอก
5 ลูกศรจังหวะ: เมื่อโน้ตลูกศรเลื่อนมาถึงจุดลูกศรจังหวะ ให้กดปุ่มลูกศรนั้น
6 Enter Chance: ไอคอนที่ระบุว่ามีการใช้งาน Enter Chance หรือไม่ ในส่วนนี้ทำให้เพิ่มความยากในการเล่นและมีโอกาสทำคะแนนได้สูงกว่าปกติ
7 Beat Up Gauge: เกจบีทอัพจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อทำคอมโบได้ครบ 10 ครั้ง และจะลดลงทีละ 1 เมื่อ Miss 1 ครั้ง สามารถสะสมเกจได้ 6 จำนวน
1 Space Bar Gauge: เกจจังหวะสเปสบาร์
2 Space Note: กดปุ่มสเปสบาร์เมื่อลำแสง 2 ทางเลื่อนมาบรรจบกันพอดี ความสำเร็จในการกดมีทั้ง Perfect, Great, Cool, Bad และ Miss คือล้มเหลวในการกดจังหวะ

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต ปุ่มเพิ่มโอกาส
(เพิ่มโบนัสคะแนน)
4 ทิศ Space Bar
หรือ
Number Pad 5
46820 Delete
6 ทิศ Space Bar
หรือ
Number Pad 5
7419630 Delete,
Enter (Numeric Pad)
โหมด Bling Holing

โหมดนี้เป็นโหมดจังหวะ โดยใช้ลูกศรซ้ายล่างขวาและสเปสบาร์ โดยลูกศรเหล่านี้จะเลื่อนขึ้นไปยังช่องจังหวะ ฟังเสียงและจับจังหวะให้ดีแล้วกดลูกศรเหล่านั้น

1 ข้อมูลเพลง: แสดงชื่อของเพลงที่กำลังเล่นอยู่ เวลาที่เหลือ ความเร็ว BPM และระดับเสียง
2 Item Gauge: เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดโน้ตได้ Perfect
3 คะแนน: แสดงผลคะแนนที่ได้ปัจจุบัน
4 ผู้เล่นอื่น: ตำแหน่งที่อยู่ผู้เล่นอื่นโดยรอบ และความสูงของการลอยขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่อันดับที่เปลี่ยนแปลง
5 Item Hint: ไอเทมที่ได้รับจะแสดงจุดนี้และจะคงอยู่จนกว่าจะมีการใช้งาน
6 อันดับ: จัดอันดับผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกัน สามารถสังเกตุอันดับของคุณได้ง่ายๆ โดยจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ me บ่งบอก
7 จุดกดจังหวะโน้ต
8 KeyNote: จะเลื่อนไปยังจุดกดจังหวะโน้ต

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ Item Upgrade
Easy Space Bar ← → 468 Ctrl, ↑
Normal Space Bar ← → 468 Ctrl, ↑
Hard Space Bar ← → ↓ 4682 Ctrl, ↑
โหมด Dance Battle

โหมดเต้นที่จะปรากฏ Key Note ด้วยปุ่มลูกศรเป็นชุดไล่ระดับจาก 1 ปุ่มถึง 9 ปุ่มกดปุ่มลูกศรแล้วเคาะแป้นจังหวะเมื่อลูกแก้วเข้าใกล้แสงมากที่สุด มี 2 ระดับความยากโดยมีโหมด 4 ทิศ และโหมด 8 ทิศ พร้อมทั้งเพิ่มความท้าทายสำหรับ Key Note ปุ่มสีแดงเมื่อถึงท่าจบ Finish Move ให้กดปุ่มลูกศรตรงข้าม เมื่อกดท่าจบสำเร็จจะได้คะแนนที่สูงมาก

1 ข้อมูลเพลง: แสดงชื่อของเพลงที่กำลังเล่นอยู่ เวลาที่เหลือ ความเร็ว BPM และระดับเสียง
2 คะแนน: แสดงผลคะแนนที่ได้ปัจจุบัน
3 อันดับ: จัดอันดับผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกัน สามารถสังเกตุอันดับของคุณได้ง่ายๆ โดยจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ me บ่งบอก
4 Key Note Level: แสดงระดับ Level ของปุ่มโน้ตปัจจุบัน
5 เกจจังหวะ: ทำการเคาะจังหวะเมื่อลูกแก้วใกล้แสงมากที่สุด โดยการเลื่อนเข้าใกล้แสงของลูกแก้วจะเป็นไปตามจังหวะเพลงนั้น ฟังให้ดีแล้วเคาะแป้นตามจังหวะ
6 Key Note: ส่วนนี้จะปรากฏโน้ตที่ต้องกดในจังหวะนั้น

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ
4 ทิศ Space Bar, Ctrl ← → ↑ 4682
8 ทิศ Space Bar, Ctrl 78946123
โหมด Crazy Dance

โหมดเต้นกดลูกศรท้าทายมือเซียนขั้นเทพ เป็นโหมดที่จะต้องกดลูกศรต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักเมื่อปรากฏสัญลักษณ์ Crazy Time มี 2 ระดับความยากโดยมีโหมด 4 ทิศ และโหมด 8 ทิศแบบเดียวกับโหมด Dance Battle

1 ข้อมูลเพลง: แสดงชื่อของเพลงที่กำลังเล่นอยู่ เวลาที่เหลือ ความเร็ว BPM และระดับเสียง
2 Lightning Mark: จะได้รับเมื่อกดโน้ตสำเร็จ (ตั้งแต่ Bad ขึ้นไป)
3 Bonus Score: แสดงคะแนนโบนัสที่สะสมช่วง Crazy Time เมื่อกดโน้ตสำเร็จ (ตั้งแต่ Bad ขึ้นไป)
4 คะแนน: แสดงผลคะแนนที่ได้ปัจจุบัน
5 อันดับ: จัดอันดับผู้เล่นที่เล่นเกมด้วยกัน สามารถสังเกตุอันดับของคุณได้ง่ายๆ โดยจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ me บ่งบอก
6 ตัวจับเวลา: แสดงการจับเวลา Crazy Time แบบภาพเคลื่อนไหวแสดงความคืบหน้าโดยจะมีเฉพาะโหมด Crazy เท่านั้น
โหมด Freestyle Battle

โหมดเต้นกดลูกศรที่มีให้เลือกกด 3 ชุด โดยตัดสินใจเลือกกดชุดใดชุดหนึ่งให้สำเร็จ โหมดนี้สามารถเต้นท่าใดก็ได้ตามชุดท่าเต้นที่มีอยู่ในเกมทั้งหมดและตาม Level ปัจจุบัน สามารถปรับเป็นโหมด 4 ทิศหรือ 8 ทิศได้โดยการกดปุ่ม 'Insert' ขณะเล่นอยู่ได้ ซึ่งโหมด 8 ทิศจะได้รับคะแนนที่มากกว่า

1 โหมดทิศทาง: แสดงข้อมูลทิศทางของ Keynote ที่กำลังเล่น (4 ทิศ & 8 ทิศ)
2 Freestyle Gauge: จะเพิ่มขึ้นเมื่อกดโน้ตสำเร็จ (ตั้งแต่ Bad ขึ้นไป) และเมื่อเกจเต็มจะขึ้นสู่ระดับโน้ตถัดไป

Freestyle Gauge

ตัดสินโน้ต การเพิ่มลด Gauge ผลที่เกิดขึ้น
Perfect + 5 เกจเพิ่มขึ้น
Great + 3 เกจเพิ่มขึ้น
Cool + 1 เกจเพิ่มขึ้น
Bad - 2 เกจลดลง
Miss - 100% ลบเกจทั้งหมด
3 เกจจังหวะ: ทำการเคาะจังหวะเมื่อลูกแก้วใกล้แสงมากที่สุด โดยการเลื่อนเข้าใกล้แสงของลูกแก้วจะเป็นไปตามจังหวะเพลงนั้น ฟังให้ดีแล้วเคาะแป้นตามจังหวะ
4 Key Note: ส่วนนี้จะปรากฏโน้ตที่สามารถเลือกกดได้ในจังหวะนั้น แสดงไว้ 3 ชุด

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ ปุ่มเปลี่ยนความยาก
4 ทิศ Space Bar ← → ↑ ↓ 4682 Insert
8 ทิศ Space Bar 78946123 Insert
โหมด Fine Star

โหมดเต้นกดลูกศรแบบเดียวกับโหมด Freestyle Battle โดยโหมดนี้จะมีความพิเศษในการตามหาและเก็บรวบรวมโน้ตดาวที่ผสมอยู่ในโน้ตชุดต่างๆ ผู้เล่นสามารถขโมยดาวจากผู้แข่งขันอื่นๆ ได้ขณะเล่นเกม

โน้ตดาวที่ผสมอยู่ในชุดโน้ตกดจะบอกใบ้ว่าเป็นโน้ตสีใด เมื่อเจอโน้ตดาวนั้นแล้วกดโน้ตชุดนั้นให้สำเร็จ จะได้ดาวสีนั้นมาสะสมไว้ เมื่อสะสมดาวได้ครบทุกสีตอนจบเกมจะแสดงท่าทางพิเศษขึ้นมา

แสดงหน้าจอของผู้เล่นที่กำลังขโมยดาวจากผู้แข่งขันอื่น
เมื่อสะสมดาวครบและมากที่สุดตอนจบเกมจะแสดงท่าทางพิเศษขึ้นมา

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ ปุ่มขโมยดาว
4 ทิศ Space Bar, Ctrl ← → ↑ ↓ 4682 1~5, ← →
8 ทิศ Space Bar, Ctrl ← → 78946123 1~5, ← →
โหมด Hardcore Battle

โหมดใหม่สุดมันส์ โดยโน้ตลูกศรจะเลื่อนจากซ้ายไปขวาไปจนถึงช่องกดจังหวะเป็นทางเดียวต่อเนื่อง ใช้สายตาและฟังจังหวะให้ดี แล้วกดตามลูกศรเมื่อลูกศรนั้นเข้าใกล้ช่องจังหวะมากที่สุด

1 Key Note: โน้ตจังหวะจะเลื่อนจากซ้ายไปขวาเป็นทางเดียวอย่างต่อเนื่อง
2 ช่องจังหวะ: กดโน้ตจังหวะเมื่อโน้ตเลื่อนเข้าใกล้ช่องจังหวะมากที่สุด
3 Combo: แสดงจำนวนที่กดโน้ตได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยไม่ Miss
4 Fever Time Gauge: เมื่อกดโน้ตสำเร็จ เกจนี้จำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเต็ม จะมีเวลาพิเศษที่กดโน้ตจะได้คะแนนเป็นสองเท่าจนกว่าเกจจะลดลงทั้งหมด

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ
4 ทิศ Space Bar ← → ↑ ↓ 4682
8 ทิศ Space Bar 78946123
โหมด Couple Dance

โหมดคู่รักที่จะต้องจับคู่ระหว่างตัวละครเพศชายและหญิง เมื่อกดโน้ต Perfect พร้อมกันจะสะสม Synchro Perfect เมื่อสะสมครบ 3 ครั้งหรือมากกว่าสามารถขอเป็นคู่กันได้

เมื่อได้รับ Synchro Perfect เอฟเฟกต์หัวใจจะปรากฏขึ้นมา
ปุ่ม ขอเป็นคู่ จะปรากฏขึ้นมาเมื่อทำ Synchro Perfect ครบ 3 ครั้งหรือมากกว่า และสามารถขอเป็นคู่ได้
1 อันดับของคุณ: เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าแถบนี้เป็นข้อมูลการเต้นของคุณเอง
2 ผลการกดโน้ต: จำนวนการกดที่ได้รับต่างๆ พร้อมบอกถึงเปอร์เซนต์ที่ได้
3 ข้อมูลพื้นฐาน: แสดงข้อมูลโดยทั่วไปของผู้เล่นนั้น
4 Buff และไอคอนที่มีผล: แสดงโบนัสต่างๆ ที่มีผลกับเกมในรอบนี้

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ
4 ทิศ Space Bar, Ctrl ← → ↑ ↓ 4682
8 ทิศ Space Bar, Ctrl 78946123
โหมด Wedding Party

ในการจัดงานแต่งคู่รักของคุณต้องได้คะแนนจูบ 5 คะแนน คุณสามารถส่งจูบได้วันละครั้งโดยการเต้นโหมดคู่รักก่อน

หลังจากตัวละครชายซื้อบัตร Wedding Party Ticket สามารถเชิญคู่รักของคุณเข้าพิธีแต่งงานหน้าล้อบบี้ หลังจากนั้นทำภารกิจที่มอบหมายให้สำเร็จตามเงื่อนไข การแต่งงานจึงจะสำเร็จ การเต้นเหมือนกับโหมด Couple Dance

เมื่อการแต่งงานสำเร็จให้เขียนข้อความบันทึกถึงคู่รักต่อกัน หลังจากนั้นภาพถ่ายแต่งงานจะบันทึกเก็บไว้ยังโฟลเดอร์ ScreenShot

แสดงหน้าจอขณะเขียนข้อความบันทึก
ภาพถ่ายงานแต่งงาน

ปุ่มกดในการเล่น

ระดับความยาก ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ
4 ทิศ Space Bar, Ctrl ← → ↑ ↓ 4682
8 ทิศ Space Bar, Ctrl 78946123
โหมด Love Party

โหมดวัดความสามารถสำหรับคู่รักเมื่อ Couple Lv. เพิ่มขึ้นทุก 5 ระดับ คู่รักของคุณต้องสำเร็จในการวัดความสามารถนี้จึงจะเลื่อน Lv. ไปยังระดับถัดไป ตัวละครชายจำเป็นต้องซื้อบัตร Love Party ในการสร้างห้องเต้น

  • ภารกิจที่ต้องทำ, ภารกิจย่อย, คะแนน จะอยู่ส่วนบนของหน้าจอ
  • โน้ตลูกศร ข้อมูลผู้เข้าชมจะอยู่ส่วนล่างหน้าจอ
1 หน้าต่างภารกิจที่ต้องทำ 2 หน้าต่างภารกิจย่อย 3 คะแนน 4 ไอคอนดาว 5 Keynote level 6 เกจจังหวะ 7 โน้ตลูกศร 8 ข้อมูลผู้เข้าชม

วิธีกดโน้ตลูกศร

  • โน้ตลูกศรของฝ่ายชายจะต้องกดจากซ้ายไปขวา ส่วนของฝ่ายหญิงกดจากขวาไปซ้าย
  • สามารถกดลูกศรโดยไม่ต้องครบทั้งหมดทุกปุ่มก็ได้, จำนวนปุ่มที่กดของคู่รักจะไม่แสดงตามเวลาจริง
  • โน้ตลูกศรถัดไปจะแสดงอยู่ด้านล่างแบบกึ่งโปร่งใส
ปุ่มโหมด ปุ่มกดจังหวะ ปุ่มกดโน้ต 4 ทิศ ปุ่มกดโน้ต 8 ทิศ ปุ่มรับรางวัลของผู้เข้าชม
ทิศ Space Bar, Ctrl ← → ↑ ↓ 4682 F1~F10