นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสร้างบัญชี

ข้อมูลผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจะถูกนำไปใช้ และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
 • ผู้ใช้บริการลงทะเบียน และ/หรือ ใช้บริการ หรือเว็บไซต์
 • เมื่อผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมไปถึง แบบฟอร์มคำร้อง หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำธุรกรรม
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำการส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่เราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำการเข้าเว็บไซต์ โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวแบบอัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวม เช่น หมายเลข IP Address ระบบปปฏิบัติการ บราวเซอร์ และอื่นๆ
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 • ชื่อ - นามสกุล
 • เพศ
 • อีเมล
 • วันเกิด
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการ
 • ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมด้วย
 • การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุกกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน
การสร้างบัญชี

ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการของเรา ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องระบุและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน และสร้างบัญชี โดยเราจะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการเตรียมข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้ (Login ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู้ใช้ (Login ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการจะถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และรักษาความปลอดภัยให้แก่บัญชีดังกล่าว

การเข้าถึงหน้าเว็บ

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจะส่งข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ IP Address ของผู้ใช้บริการ ระบบปฏิบัติการ บราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และ คุกกี้ เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการล็อกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร

คุกกี้
 • เราอาจจะใช้ คุกกี้ เพื่อให้เรา หรือบุคคลที่สามารถรวบรวม หรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ หรือบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานคุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเอง แต่การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่
คอมมูนิตี้ และการให้ความช่วยเหลือ

เราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ โดยการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือดังกล่าว โดยเราจะขอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสำหรับการติดต่อกับทางผู้ให้บริการ โดย เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเท่านั้น และจะไม่ทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
 • เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น
 • สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ / หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับเรา
 • เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการ เก็บรักษาบันทึก
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา
 • สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ / หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง
 • เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของเรา
 • เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่
 • เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของผู้ใช้บริการ
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว โดยเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า

 • วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากการรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้
 • การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการหยุดใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการถูกยกเลิก โดยเราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามนโยบายความปลอดภัยนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สาม
 • เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของเรา ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
 • ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น และดังนั้นผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

ขอวสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากเรา นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ เนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 20 ธันวาคม 2563